OTEVŘENO KAŽDÝ DEN Pondělí – čtvrtek: 9.00 – 18.00 hod Pátek: 9.00 – 13.00 hod So-Ne: zavřeno

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů – uzavření smlouvy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                  

 Společnost „REZONIMPEX s.r.o.“ provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1/a Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost REZONIMPEX s.r.o se sídlem U jízdárny 381/1, Brandýs nad Labem, 250 01, IČ: 28676955 (dále jen „správce“).

1/b Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování REZONIMPEX s.r.o., Praha, Hartigova 2154/229, 130 00 Praha 3, Žižkov, adresa elektronické pošty: info@rezonimpex.cz, telefon +420 739 525 925

1/c Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 2/a splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2/b splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3/a Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3/b Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4/a Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5/a Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5/b Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5/c Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5/d Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6/a Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6/b Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6/c Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Podmínky zpracování osobních údajů – formulář

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Společnost „REZONIMPEX s.r.o.“ provádí zpracování Vašich osobních údajů, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1/a Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost REZONIMPEX s.r.o se sídlem U jízdárny 381/1, Brandýs nad Labem, 250 01, IČ: 28676955 (dále jen „správce“).

1/b Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování REZONIMPEX s.r.o., Praha, Hartigova 2154/229, 130 00 Praha 3, Žižkov, adresa elektronické pošty: info@rezonimpex.cz, telefon +420 739 525 925

.1/c Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2/a Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3/a Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy / odpověď na Váš dotaz z formuláře.

3/b Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1.   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4/a Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5/a Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce mj. technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5/b Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6/a Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6/b Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6/c Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.